Патентний повірений України Колосов Олександр

РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ

Патентний повірений України Олександр Колосов надає послуги з реєстрації торгової марки в Україні, Росії та Білорусії.

У сучасному світі торгові марки стали ключовим фактором як вітчизняної, так і міжнародної торгівлі та ринкової економіки. Величезна кількість товарів/послуг однієї і тієї ж категорії, які пропонуються споживачам конкуруючими виробниками і торговцями на ринку, часто не мають якихось виразних відмінностей.

Такі товари/послуги, як правило, відрізняються ціною, якістю і рядом інших характеристик. Тому стає очевидним, що споживачам необхідно мати надійний орієнтир для того, щоб розглядати альтернативи і робити свідомий вибір серед конкурентоспроможних товарів/послуг на ринку. Саме для мети ідентифікації виробників товарів (постачальників послуг) і служать такі ОІВ, як торгові марки.

Торгова марка (торговий знак, знак для товарів і послуг) (далі – ТМ) – це захищене виключним правом позначення, завдяки яким товари і/або послуги одних осіб набувають розрізняльні властивості по відношенню до аналогічних товарів і/або послуг інших осіб.

ТМ може складатися зі слів, цифр, символів, образотворчих елементів (рисунків, малюнків), кольору або комбінацій кольорів в різних поєднаннях й т.п.

Звукові, світлові та інші особливі позначення можуть бути об'єктом ТМ, якщо вони представлені графічно і можуть сприйматися візуально, або можуть бути зображені чи описані у вигляді письмових пояснень, діаграмою або за допомогою інших візуальних засобів.

А як нюхові ТМ, як правило, реєструють аромати парфумерних продуктів. Так, наприклад, як звукові ТМ реєструють джингли і музичні заставки радіостанцій. В якості ще одного класичного прикладу звукової ТМ можна навести реєстрацію звуку працюючого мотора мотоцикла «Харлей-Девідсон».

Реєстрація ТМ (торгового знаку) необхідна для отримання гарантованих державою привілеїв на його використання, в т.ч. для реалізації права на заборону використання такого позначення іншими особами.

Реєструвати ТМ необхідно і для того, щоб отримати право на реєстрацію домену *. UA.

Згідно з вітчизняним законодавством, не можуть отримати реєстрацію в якості ТМ наступні позначення, які зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи, офіційні назви держав, найменування міжнародних організацій, гарантійні та пробірні клейма, печатки, нагороди.

Такі позначення можуть бути включені до ТМ як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.

Також не можуть одержати державну охорону: позначення, які не мають розрізняльної здатності та не отримали таку внаслідок їх використання; описові позначення; оманливі позначення або такі, що вводять в оману; позначення, які складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; позначення, які складаються лише з позначень, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; позначення, що схожі з ТМ, зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для цих же товарів і/або послуг або споріднених з ними товарів і/або послуг.

Суб'єктами права власності на ТМ можуть бути фізичні і юридичні особи. При цьому ТМ одночасно може належати кільком юридичним та/або фізичним особам.

Перед подачею заявки на реєстрацію ТМ настійно рекомендується проводити попередню перевірку (інформаційний пошук) позначень, які будуть реєструватися як ТМ, на тотожність і схожість з уже зареєстрованими ТМ. Такий пошук проводиться по базі даних зареєстрованих в Україні ТМ, а також за поданими заявками на реєстрацію ТМ, як правило, протягом 8-10 робочих днів.

За результатами пошуку приймається остаточне рішення про доцільність подачі заявки в початковій редакції або про необхідне графічне і/або словесне коригування заявляємих на реєстрацію позначень та переліку товарів і/або послуг.

В охоронному документіСвідоцтві про державну реєстрацію ТЗ (далі - Свідоцтві) ― вказується перелік товарів і/або послуг, на які поширюється охорона. Всього визначено 45 класів товарів і послуг, наведених у Міжнародному класифікаторі товарів і послуг (далі ― МКТП).

В Україні діє перевірочна система реєстрації ТЗ. Це означає, що експертна установа (ДП «УІПВ») здійснює перевірку заявленого позначення на його відповідність критеріям новизни і схожості з раніше зареєстрованими та поданими на реєстрацію позначеннями. Така процедура дозволяє запобігти реєстрації позначень, які можуть вводити споживача в оману щодо товару (послуги) та/або особи, яка виробляє товар та/або надає послугу.

Для ідентифікації зареєстрованого позначення використовують символи R або ®, а для ідентифікації позначення, що знаходиться на стадії реєстрації ― символ ™.

Територія, на яку поширюється захист зареєстрованого позначення, завжди вказується в охоронному документі. Вона може включати одну або декілька держав.

Термін дії Свідоцтва в більшості країн складає 10 років з можливістю його продовження невизначену кількість разів (за умови сплати відповідних державних зборів за підтримання).

При проведенні кваліфікаційної експертизи ТЗ, зокрема, здійснюється перевірка заявляємого позначеня на тотожність і схожість. При цьому позначення вважається тотожним з іншім позначенням, якщо воно збігається з ним по всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з порівнюваним позначенням у цілому, незважаючі на окрему різницю складових елементів.

Власник Свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до експертної установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Дія Свідоцтва також припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії.

Важливо пам'ятати: краще сьогодні вкласти кошти в охорону позначення (ТМ) перед введенням товарів і/або послуг в господарський обіг, ніж завтра витратити в кілька разів більше на охорону і наступний захист своєї продукції/послуг від недобросовісних конкурентів і ділків (в т.ч. патентних рейдерів) від інтелектуальної власності.

(за матеріалами видань Державної служби інтелектуальної власності України)

Для чого Вам може знадобитися ця послуга?

 • Надійний захист свого бізнесу від недобросовісної конкуренції
 • Можливість успішного розвитку сучасних форм ведення бізнесу на основі передачі прав інтелектуальної власності на ТМ (франчайзинг, передача прав за ліцензією й т.п.)
 • Ефективна реклама та забезпечення впізнаваності виробника товарів (постачальника послуг)
 • Економія коштів внаслідок реклами групи товарів/послуг, а не кожного товару/послуги окремо
 • Реєстрація доменного імені *.UA
 • Постановка ТМ на баланс підприємства як нематеріального активу (НМА)
 • Включення НМА до Статутного фонду підприємства
 • Можливість оптимізації оподаткування підприємства
 • Використання НМА в якості застави
 • Дієвий захист на митному кордоні від контрафактного імпорту шляхом внесення ТМ до Митного реєстру

Зв'яжіться з нами! Наші контакти

Процедура Гонорар Держ. мито
Підготовка та подання документів
Подання заявки (1 кл. МКТП) Ціна договірна, уточнюйте 1000 UAH
Кожний наступний клас МКТП Ціна договірна, уточнюйте 1000 UAH
Кольорове зображення ТМ Ціна договірна, уточнюйте 500 UAH
Експертиза заявки
Експертиза заявки - -
Прискорена експертиза заявки
Словесне або зображувальне позначення за 1 клас (за 3,5 місяці) Ціна договірна, уточнюйте 4018,20 UAH
Словесне або зображувальне позначення за кожний наступний клас (за 3,5 місяці) - 466,20 UAH
Комбіноване позначення за 1 клас (за 3,5 місяці) Ціна договірна, уточнюйте 7237 UAH
Комбіноване позначення за кожний наступний клас (3,5 місяці) - 732,60 UAH
Словесне або зображувальне позначення за 1 клас (за 6 місяців) Ціна договірна, уточнюйте 2172 UAH
Словесне або зображувальне позначення за кожний наступний клас (за 6 місяців) - 252 UAH
Комбіноване позначення за 1 клас (за 6 місяців) Ціна договірна, уточнюйте 3912 UAH
Комбіноване позначення за кожний наступний клас (за 6 місяців) - 396 UAH
Публікація інформації про видачу Свідоцтва та видача Свідоцтва
Публікація інформації про видачу Свідоцтва за 1 клас МКТП Ціна договірна, уточнюйте 150 UAH
Публікація кольорового зображення ТМ Ціна договірна, уточнюйте 100 UAH
Видача Свідоцтва Ціна договірна, уточнюйте 85 UAH/200 USD
Продовження терміну дії Свідоцтва
1 клас МКТП Ціна договірна, уточнюйте 3000 UAH
кожний наступний клас МКТП Ціна договірна, уточнюйте 300 UAH

Зв'яжіться з нами! Наші контакти

Процедура Гонорар Держ. мито
Офіційний пошук
Словесне або зображувальне позначення за 1 клас (5 роб. днів) Ціна договірна, уточнюйте 1440 UAH
- кожний наступний клас (5 роб. днів) Ціна договірна, уточнюйте 288 UAH
Комбіноване позначення за 1 клас (5 роб. днів) Ціна договірна, уточнюйте 2880 UAH
-кожний наступний клас (5 роб. днів) Ціна договірна, уточнюйте 576 UAH
Словесне або зображувальне позначення за 1 клас (10 роб. днів) Ціна договірна, уточнюйте 720 UAH
-кожний наступний клас (10 роб. днів) Ціна договірна, уточнюйте 144 UAH
Комбіноване позначення за 1 клас (10 роб. днів) Ціна договірна, уточнюйте 1440 UAH
-кожний наступний клас (10 роб. днів) Ціна договірна, уточнюйте 288 UAH
Неофіційний пошук
1 клас МКТП (1-2 роб. днів) Ціна договірна, уточнюйте -
-кожний наступний клас (1-2 роб. днів) Ціна договірна, уточнюйте -
Пошук за найменуванням заявника (власника) (1-2 роб. днів) Ціна договірна, уточнюйте -
1 клас МКТП (5 днів) Ціна договірна, уточнюйте -
-кожний наступний клас (5 днів) Ціна договірна, уточнюйте -
Пошук за найменуванням заявника (власника) (5 днів) Ціна договірна, уточнюйте -
Перевірка статусу заявки (реєстрації) Ціна договірна, уточнюйте -
Реєстрація договору
Передача прав на торгову марку Ціна договірна, уточнюйте 600 UAH
Ліцензійний договір Ціна договірна, уточнюйте 400 UAH
Подання заперечення проти:
- поданої третьою особою заявки на реєстрацію ТМ в Україні Ціна договірна, уточнюйте 1000 UAH
- попередньої відмови в реєстрації Міжнародного ТМ Ціна договірна, уточнюйте -
Інші додаткові послуги
Подання клопотання щодо конвенційного пріоритету Ціна договірна, уточнюйте -
Внесення змін (виправлень) в матеріали заявки (Свідоцтва на ТМ) Ціна договірна, уточнюйте 800 UAH
Сприяння в реєстрації доменних імен Ціна договірна, уточнюйте -
Внесення зареєстрованого позначення до Митного реєстру для захисту від імпорту контрафактної продукції Ціна договірна, уточнюйте -
Подання апеляції в Апеляційну Палату Ціна договірна, уточнюйте 1700 UAH
Переклад документів, необхідних для реєстрації ТМ (100 слів) Ціна договірна, уточнюйте -

Зв'яжіться з нами! Наші контакти

ПОСЛУГИ
Необхідна вихідна інформація
 • Повне ім'я або найменування заявника (-ів), його (їх) адреса
 • Зображення товарного знака (бажано у вигляді файла)
 • Перелік товарів та/або послуг із зазначенням класів за МКТП
 • Звіт про пошук (не обов'язково)
 • Пріоритетний документ (не обов'язково)
 • Довіреність на ведення справ
 • Оплата гонорару патентного повіреного і офіційних зборів
Процедурні терміни оформлення та реєстрації
 • 2 дні
  Підготовка і подання документів
 • 1-2 місяці
  Формальна експертиза заявки
 • 3,5 або 6 місяців
  Прискорена експертиза заявки
 • 12-18 місяців
  Кваліфікаційна експертиза заявки
 • 1-1,5 місяці
  Публікація інформації про видачу Свідоцтва та видача Свідоцтва
 • 1-2 місяці
  Продовження терміну дії Свідоцтва
Кінцевий результат роботи
 • Свідоцтво на знак для товарів і послуг
 • Виписка з Держ. Реєстра
Потенційні ризики
 • Наявність для подаваємих на реєстрацію ТМ вже зареєстрованих аналогічних ТМ (з імовірністю більше 90%)
 • Можливість скасування Свідоцтва після його невикористання протягом 3-х років за вказаним в ньому переліком товарів/послуг
 • Складність процедури оскарження рішення експертизи щодо попередньої відмови у видачі Свідоцтва
Зразки Свідоцтв на ТЗ України, Росії і Білорусі

Свідоцтво о реєстрації товарних знаків в Україні Свідоцтво о реєстрації товарних знаків в Росії
Свідоцтво о реєстрації товарних знаків в Білорусі