Патентний повірений України Колосов Олександр

Патентний аудит ОІВ

Патентний повірений України Олександр Колосов надає послуги з проведення патентного аудиту об'єктів інтелектуальної власності.

Для того, щоб організувати в компанії роботу з охорони та ефективного використання об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ), необхідно, насамперед, провести аудит ОІВ. Метою вищевказаного аудиту є отримання реального уявлення про склад і поточний стан портфеля ОІВ, а також, що не менш важливо, виявлення результатів інтелектуальної діяльності, що потребують першочергової правової охорони.

Як правило, портфель ОІВ для проведення патентного аудита включає існуючі (або потенційні) винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, об'єкти авторського права (конструкторську і технологічну документацію, бази даних, тексти програм, технічні та технологічні регламенти, технічні умови, описи, інструкції та ін.), а також секрети виробництва або ноу-хау (технічного, фінансового, організаційного, управлінського характеру тощо).

У процесі патентного аудита проводиться визначення якості, обсягу, детальності, цінності та потенційної вартості існуючих ОІВ, і перш за все патентів. Не менш важлива ідентифікація всіх охоронюваних результатів інтелектуальної діяльності компанії, наявність і дійсність охоронних документів, своєчасність сплати мит, аналіз бухгалтерських документів про постановку зареєстрованих ОІВ на бухгалтерський облік як нематеріальних активів. При наявності ліцензійних договорів перевіряються документи, що підтверджують повноту і своєчасність ліцензійних платежів.

В ході патентного аудиту виявляються невирішені проблеми з розподілом прав на ОІВ, а також вивчається патентна активність компаній-конкурентів.

Загальновідомо, що на сучасному етапі економічного розвитку патенти є основним інструментом і основною зброєю технологічного бізнесу. Тому вони, як і будь-який інший інструмент, і тим більше зброя ― потребують постійного догляду та періодичної перевірки працездатності. Це особливо актуально в тих випадках, коли вони купуються або тільки плануються до придбання у когось іншого.

Незважаючи на удавану зовнішню схожість один з одним, якість і цінність різних патентів може відрізнятися кардинально. Один патент може коштувати десятки мільйонів $, у той час як інший, практично ідентичний, а з двох метрів так і зовсім повністю невідмітний ― може не коштувати ані цента. Для того, щоб з'ясувати цінність патенту, його треба вивчити, зокрема, без цього не обійтися при продажу патентів.

Таким чином, перевірка стану та якості патентного інструментарію включає в себе досить велику кількість дій, вимагає спеціальних знань і кваліфікації, і, як і будь-який інший аудит, вимагає до себе серйозного ставлення. Логічно і виправдано віддавати таку перевірку на аутсорсинг профільним фахівцям, зокрема, тим, що мають, крім технічної освіти, спеціальну освіту в сфері інтелектуальної власності, а також володіють методами оцінки ОІВ.

Склад послуги

Аудит прав на розробки

 • Аудит обліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), розробок і нематеріальних активів в компанії
 • Розробка пропозицій по патентному захисту і комплексній охороні
 • Інвентаризація результатів НДР і ДКР, виявлення та аудит розробок
 • Визначення майнових прав на результати НДДКР і розробки

Аудит патентної документації

 • Аудит патентної активності цільової компанії
 • Комплексний аудит патентної роботи в компанії
 • Аудит обтяжень (обмежень) прав третіх осіб на розробки
 • Аудит ліцензійного використання патентів

Аудит цільових патентів

 • Заявлених авторів винаходу (аналіз патентних портфелів авторів)
 • Патентовласників (аналіз патентного портфеля патентовласника)
 • Рівня патентної документації (ясності і однозначності опису та креслень)
 • Аналогів і прототипів (ефективність підбору, критерії вибору, пропущені джерела)
 • Об'єкту захисту (співвідношення пунктів, клаймів з описом та кресленнями, ієрархія формули)
 • Зламостійкості/обходимості (альтернативних варіантів виконання об'єкта захисту)

Підготовка підсумкового звіту за результатами патентного аудита

 • Підготовка пропозицій щодо комплексного отримання ефективної охорони потенційних ОІВ (у тому числі у вигляді «обхідних» або «зонтичних» патентів)
 • Підготовка та погодження підсумкового звіту за результатами проведеного патентного аудиту
Для чого Вам може знадобитися ця послуга?

 • Інвентаризація портфеля існуючих ОІВ компанії
 • Виявлення можливих фактів порушення прав на зареєстровані ОІВ третіх осіб через несвоєчасне оформлення прав на них на інвентаризуємому підприємстві
 • Оцінка необхідності створення «обхідних» патентів на винаходи
 • Постановка інвентарізуємого ОІВ на баланс підприємства як нематеріального активу (НМА)
 • Включення НМА до Статутного фонду підприємства
 • Можливість оптимізації оподаткування підприємства
 • Використання НМА в якості застави

Зв'яжіться з нами! Наші контакти

Вартість для послуги відсутня. Для уточнення, будь-ласка, зв’яжіться з нами

Список додаткових послуг відсутній. Для уточнення, будь-ласка, зв’яжіться з нами

ПОСЛУГИ
Необхідна вихідна інформація
 • Повне ім'я або найменування компанії, форма власності, адреса
 • Патентна та інша документація, яка містить як існуючі, так і потенційні ОІВ компанії
 • Документи, що підтверджують приналежність майнових прав на ОІВ компанії
 • Бухгалтерські документи про поставлені на облік ОІВ компанії (за наявності)
 • Описи ОІВ конкурентів компанії (за наявності)
 • Оплата гонорару патентного повіреного
Процедурні терміни оформлення та реєстрації
 • 5-15 днів
  Збір вихідної інформації щодо портфеля ОІВ компанії
 • 10-30 днів
  Аналіз зібраної вихідної інформації про склад і поточний стан портфеля ОІВ компанії
 • 10-30 днів
  Підготовка підсумкового звіту, включаючи пропозиції з отримання ефективної охорони потенційних ОІВ компанії
Кінцевий результат роботи
 • Аналітичний звіт про склад і поточний стан портфеля ОІВ компанії
 • Пропозиції щодо комплексного отримання ефективної держ. охорони потенційних ОІВ компанії
 • Пропозиції з альтернативної держ. охорони існуючих ОІВ компанії у вигляді «обхідних» або «зонтичних» патентів (за необхідності)
Потенційні ризики
 • Ймовірне неврахування всього спектру використовуваних ОІВ на інвентаризуємому підприємстві
 • Можливість виявлення фактів порушення прав на зареєстровані ОІВ третіх осіб через несвоєчасне оформлення прав на них на інвентаризуємому підприємстві
 • Можливість переоцінки або недооцінки «ключових» патентів підприємства
 • Можливість створення конкурентами «обхідних» патентів на винаходи