Патентный поверенный Украины Колосов Александр

««  ::  2    3    4    5    6

На имя патентного поверенного Украины Александра Колосова получены два Свидетельства о депонировании научных произведений в Базе данных Российского авторского общества (РАО) «Копирус» (г. Москва, РФ).

07.06.2014

Получены два Свидетельства о депонировании научных произведений в Базе данных Российского авторского общества (РАО) «Копирус» (г. Москва, РФ). Заявитель обеих произведений и куратор переписки – патентный поверенный Украины Александр Колосов.
После итерационной переписки с экспертами РАО «Копирус», касающейся как объективных, так и субъективных аспектов по содержанию комплекта двух посланных заявок, а также осуществления трудоемкой процедуры оплаты за депонирование и регистрацию объекта интеллектуальной собственности нерезидентами РФ, получены два Свидетельства о депонировании научных произведений в БД РАО «Копирус»: №014-003246 от 10.04.2014г. и №014-003247 от 10.04.2014г.
Депонированным произведениям также присвоен индекс ISBN (англ. International Standard Book Number) — уникальный номер книжного издания, необходимый для распространения книги или печатного издания в торговых сетях и автоматизации работы с изданием; наряду с индексами ББК, УДК и авторским знаком, ISBN является частью так называемого издательского пакета.
Преимуществами изданий, которым присвоен ISBN в РФ, является то, что, во-первых, экземпляры изданий будут находиться в крупнейших библиотеках РФ, а во-вторых, информация об изданиях и об их авторах будет размещена в Интернете.

28-30 травня 2014 року патентний повірений України Олександр Колосов прийняв участь в роботі ІІІ міжнародної науково-технічної конференції "Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів ТК-2014».

31.05.2014

28-30 травня 2014 року патентний повірений України Олександр Колосов прийняв участь в роботі ІІІ міжнародної науково-технічної конференції "Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів ТК-2014».
На конференції, що відбувалась на території бази відпочинку «Шацькі озера», розташованого на березі мальовничого озера Світязь, Колосов О.Є. зробив доповідь на тему:
"Патентування способів прогнозування і розрахунку режимних параметрів процесів та проектування конструктивно-технологічних параметрів реалізуючих їх пристроїв, що входять до складу технологічних комплексів. Патентний тролізм".
Презентацію доповіді можна знайти в розділі «Публікації» під №24.

20 мая 2014 года на базе свидетельства Украины №185545 на ТМ «KOLOSOV» с помощью Хостинг-провайдера TheHost в доменной зоне .ua зарегистрирован сайт www.kolosov.ua патентного поверенного Украины Александра Колосова

21.05.2014

20 мая 2014 года на базе свидетельства Украины №185545 на ТМ «KOLOSOV» с помощью Хостинг-провайдера TheHost в доменной зоне .ua зарегистрирован сайт www.kolosov.ua патентного поверенного Украины Александра Колосова как инструмент для информирования и обсуждения со специалистами в сфере интеллектуальной собственности и права, для предоставления клиентам из Украины, России и Белоруссии, а также иностранным заявителям широкого спектра услуг по государственной регистрации прав собственности на объекты интеллектуальной собственности и права.

З Днем вітчизняної науки, шановні колеги!

17.05.2014

З Днем вітчизняної науки, шановні колеги!
Шановні колеги - студенти, аспіранти, докторанти, здобувачі, викладачі, вчені і наукові співробітники, а також численна когорта патентних повірених!
Поздоровляю Вас з Днем вітчизняної науки!
Бажаю Вам здоров’я і нових наукових досягнень та звершень, а також успіхів у роботі і щастя в особистому житті!
У незалежній Україні «На підтрімку ініціатіви відоміх вчених, наукових установ, а також професійніх спілок України» День науки був встановлений Указом № 145/97 від 14-го лютого 1997-го року діючого на той момент Президента України і щорічно відзначається у третю суботу травня. В 2014 році День науки в Україні припадає на 17 травня.
Існує так само і загальний, Міжнародний день науковців з альтруїстичною назвою – «Всесвітній день науки за мир і розвиток», який був заснований ЮНЕСКО і відзначається щорічно 10-го листопада.
Ще раз зі святом Вас, дорогі вчені мужі і вчені дами, а також патентні повірені!
Щиро Ваш, патентний повірений України Олександр Колосов.

В Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг (торговых марок - ТМ) 12 мая 2014 года (Бюллетень №9) на имя патентного поверенного Украины Александра Колосова зарегистрирована одноименная ТМ №185545 «KOLOSOV».

15.05.2014

В Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг (торговых марок - ТМ) 12 мая 2014 года (Бюллетень №9) на имя патентного поверенного Украины Александра Колосова зарегистрирована одноименная ТМ №185545 «KOLOSOV». ТМ «KOLOSOV» зарегистрирована по классу №45 на следующие виды услуг: «забезпечування охорони авторських прав; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); правниче досліджування; послуги щодо судового процесу».

В журнале «Інтелектуальна власність» (№4 за 2014 г.) опубликована статья патентного поверенного Украины Колосова Александра "Про внесення промислових зразків до Митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності".

09.05.2014

В журнале «Інтелектуальна власність» (№4 за 2014 г.) опубликована статья патентного поверенного Украины Колосова Александра "Про внесення промислових зразків до Митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності". В статье рассмотрен комплекс вопросов, касающихся особенностей внесения объектов интеллектуальной собственности, в том числе промышленных образцов, в Таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности. Анализируются типичные схемы деятельности патентных троллей в сфере промышленных образцов, а также предложены механизмы защиты против их деятельности со стороны добросовестных производителей товаров, охраняемых патентами на промышленные образцы. Полный текст статьи можно найти на странице «Публикации» (под №23).

В журнале «Інтелектуальна власність» (№2 за 2014 г.) опубликована статья патентного поверенного Украины Колосова Александра "Детермінації та правовий режим ноу-хау в Україні."

23.03.2014

В журнале «Інтелектуальна власність» (№2 за 2014 г.) опубликована статья патентного поверенного Украины Колосова Александра "Детермінації та правовий режим ноу-хау в Україні.". В статье рассмотрен комплекс вопросов, касающихся определения и правового режима нетрадиционного объекта права
интеллектуальной собственности в виде ноу-хау. Анализируется правовая природа понятий «коммерческая тайна» и «ноу-хау». Описывается содержание условий опционного договора как наиболее эффективной формы защиты при проверке ноу-хау. Полный текст статьи можно найти на странице «Публикации» (под №22).

В журнале «Інтелектуальна власність» (№1 за 2014 г.) опубликована статья патентного поверенного Украины Колосова Александра «Види ноу-хау та форми їх ідентифікації"

02.03.2014

В журнале «Інтелектуальна власність» (№1 за 2014 г.) опубликована статья патентного поверенного Украины Колосова Александра "Види ноу-хау та форми їх ідентифікації.". В статье рассмотрен комплекс вопросов, касающихся видов, форм и методов идентификации нетрадиционного объекта права интеллектуальной собственности в виде ноу-хау. Проанализирована сущность возможных ноу-хау при осуществлении управления и коммерческой деятельности, предоставлении финансовых услуг, а также содержание охраноспособных решений и технических ноу-хау в научно-исследовательских работах, работах по созданию и промышленному освоению объектов новой техники и технологии. Полный текст статьи можно найти на странице «Публикации» (под №21).

Выездное заседание второго этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников - членов Малой академии наук Украины

09.02.2014

8 февраля 2014 года в помещении Политехнического музея Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» состоялось выездное заседание второго этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников - членов Малой академии наук Украины (МАНУ) по отделению «Технические науки», секция «Научно-техническое творчество и изобретательство».
В мероприятии в качестве экспертов и членов жюри приняли участие академики АН высшего образования Украины и члены экспертно-консультационной комиссии по вопросам интеллектуальной собственности НТУУ "КПИ" - заслуженный изобретатель УССР, д.т.н., проф. Кузнецов Ю.Н. (председатель комиссии), заслуженный изобретатель Украины, д.т.н., проф. Микулёнок И.О., д.т.н., заслуженный изобретатель НТУУ "КПИ", патентный поверенный Украины Колосов А.Е. (член комиссии), а также ст.преподаватель ММИ НТУУ "КПИ" к.т.н. Кагляк А.Д. и методист Киевской МАН ученической молодёжи Дзезинский А.И.
Всеукраинский конкурс-защита научно-исследовательских работ учеников - членов МАНУ является одним из ведущих мероприятий МАНУ. Конкурс проводится с целью духовного, творческого, интеллектуального развития детей страны, воспитание их в духе патриотизма и демократических ценностей, создание условий для формирования интеллектуального потенциала нации.
Основными задачами конкурса являются: выявление и поддержка одаренных детей, привлечение интеллектуально и творчески одаренной молодежи к научно-исследовательской и экспериментальной работе, формирование активной гражданской позиции учащихся, воспитания у них самостоятельности, настойчивости, умения формировать и отстаивать собственное мнение.
По результатам конкурса членами жюри было рекомендовано четыре лучшие ученические работы для показа при подготовке будущего сюжета на телевидении.

В журнале «Інтелектуальна власність» (№12 за 2013 г.) опубликована статья патентного поверенного Украины Колосова Александра «Порівняльний аналіз заявлених словесних позначень на знаки для товарів і послуг"

02.01.2014

В журнале «Інтелектуальна власність» (№12 за 2013 г.) опубликована статья патентного поверенного Украины Колосова Александра «Порівняльний аналіз заявлених словесних позначень на знаки для товарів і послуг". В статье изложены ключевые положения методологии проведения сравнительного анализа словесных обозначений, которые подаются на регистрацию в качестве ТМ, на схожесть. Проанализированы особенности проведения исследований по установлению звуковой (фонетической), графической (визуальной) и смысловой (семантической) схожести сравниваемых словесных знаков. Полный текст статьи можно найти на странице «Публикации» (под №20).